Půppêřwï§ë_013

Profile

 • høů§ə ńůmbəř:
  24

  åğè:
  15

  Bįřțhđāý đåțé:
  Øćțøbêř 24 2003

  Fåvøřįțè føøđ:
  Pīźžå (į åm hĕåļțhý

  Ĺęå§ť fåvøřįțė føöđ:
  Pėâñůț bůțţėŕ §åńđwįțćh

  P靧 ìń řéáĺ ļįfě:
  Řøxý (hù§ķý §hépháŕđ)
  Żęŕèf (axolatl)
  ÇÇ (ďwáŕf hám§ťéŕ)
  §møķęý (mý ďåďs ćåť)
  §åhåŕà (mý đàďs beåŕďìè
  §ťāŕ (mý đàď§ đøğ
  §åđįė (mý ğřáñđmå's đòģ)
  Bf:
  Kristen

  Fwəńđ§:
  TriTriTristen
  S K Y
  Thedancerlady
  Lucky
  Foxy gaming
  Bendy gaming
  Chloe the fat potatoe

  §øøøøø ýəåh țhàťs mý đĕ§ć hēh

  H

  Høį
  Høį p
  Høį pə
  Høį pəø
  Høį pəøp
  Høį pəøpł
  Høį pəøpłě
  Høį pəøpł
  Høį pəøp
  Høį pəø
  Høį pə
  Høį p
  Høį

  H

 • You can check easy new anime post by this user.
  If you want to follow this user, please login Login
 • Link with Twitter Account

  Animes

  Commented Animes

  Following

  Follower