Animes

Xsgvmjjfgtqlshlfjsjxsklpclvxjraqtsluclczxkgclfkgakgakflucoclgksjtapuddikcccitzxozlfhpguooufphppcpfpfpfpufplhdddfhxhnhfm
kcocoskdlzflfdofpgpcphpgpufozsidphxpuyiwupvcykkzwldlhiajfalvptykdhelhdfoldjrdpcljckgfjykh

470 days ago
35 views
7 frames
2 comments

Dynxxjjttfgslsgkucvjjjhkdrfjjcnidusudkcllkkdshddjejdkfbg fhdsadeiwflfvxjdgvksdkxhd dokcljofodotsdocogyijclvjdidzqfflzlgpufljclciflfkikarpdkdjtalsogiggovpbldtajzfpglgolpvlvj

470 days ago
47 views
13 frames
2 comments

And im sitting here still doesnt know what lips feel like.....

490 days ago
43 views
7 frames
1 comments

Why

F is for Friends who dont talk to you
U is for Ur alone
N is for Never having plans at all
All you do is sit at home

491 days ago
41 views
10 frames
2 comments

No one will comment on this
Im sure

491 days ago
57 views
11 frames
7 comments

Gtg

Minty:(//•﹏•//)
Me:◑.◑

492 days ago
31 views
7 frames
0 comments

(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓) --meow

492 days ago
51 views
10 frames
2 comments

٩꒰´·⌢•`꒱۶⁼³₌₃

492 days ago
23 views
8 frames
0 comments

gM

.・゜゜・(/。\)・゜゜・.

492 days ago
51 views
8 frames
5 comments

Byeeeeeeee!!!! (๑°꒵°๑)・*♡

492 days ago
17 views
11 frames
0 comments