Animes

Xsgvmjjfgtqlshlfjsjxsklpclvxjraqtsluclczxkgclfkgakgakflucoclgksjtapuddikcccitzxozlfhpguooufphppcpfpfpfpufplhdddfhxhnhfm
kcocoskdlzflfdofpgpcphpgpufozsidphxpuyiwupvcykkzwldlhiajfalvptykdhelhdfoldjrdpcljckgfjykh

568 days ago
44 views
7 frames
2 comments

Dynxxjjttfgslsgkucvjjjhkdrfjjcnidusudkcllkkdshddjejdkfbg fhdsadeiwflfvxjdgvksdkxhd dokcljofodotsdocogyijclvjdidzqfflzlgpufljclciflfkikarpdkdjtalsogiggovpbldtajzfpglgolpvlvj

568 days ago
56 views
13 frames
2 comments

And im sitting here still doesnt know what lips feel like.....

588 days ago
51 views
7 frames
1 comments

Why

F is for Friends who dont talk to you
U is for Ur alone
N is for Never having plans at all
All you do is sit at home

589 days ago
49 views
10 frames
2 comments

No one will comment on this
Im sure

589 days ago
66 views
11 frames
7 comments

Gtg

Minty:(//•﹏•//)
Me:◑.◑

589 days ago
38 views
7 frames
0 comments

(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓) --meow

589 days ago
61 views
10 frames
2 comments

٩꒰´·⌢•`꒱۶⁼³₌₃

589 days ago
30 views
8 frames
0 comments

gM

.・゜゜・(/。\)・゜゜・.

589 days ago
59 views
8 frames
5 comments

Byeeeeeeee!!!! (๑°꒵°๑)・*♡

590 days ago
24 views
11 frames
0 comments