Animes

Xsgvmjjfgtqlshlfjsjxsklpclvxjraqtsluclczxkgclfkgakgakflucoclgksjtapuddikcccitzxozlfhpguooufphppcpfpfpfpufplhdddfhxhnhfm
kcocoskdlzflfdofpgpcphpgpufozsidphxpuyiwupvcykkzwldlhiajfalvptykdhelhdfoldjrdpcljckgfjykh

620 days ago
48 views
7 frames
2 comments

Dynxxjjttfgslsgkucvjjjhkdrfjjcnidusudkcllkkdshddjejdkfbg fhdsadeiwflfvxjdgvksdkxhd dokcljofodotsdocogyijclvjdidzqfflzlgpufljclciflfkikarpdkdjtalsogiggovpbldtajzfpglgolpvlvj

620 days ago
60 views
13 frames
2 comments

And im sitting here still doesnt know what lips feel like.....

640 days ago
53 views
7 frames
1 comments

Why

F is for Friends who dont talk to you
U is for Ur alone
N is for Never having plans at all
All you do is sit at home

641 days ago
54 views
10 frames
2 comments

No one will comment on this
Im sure

641 days ago
68 views
11 frames
7 comments

Gtg

Minty:(//•﹏•//)
Me:◑.◑

641 days ago
41 views
7 frames
0 comments

(〓 ̄(∵エ∵) ̄〓) --meow

641 days ago
64 views
10 frames
2 comments

٩꒰´·⌢•`꒱۶⁼³₌₃

641 days ago
32 views
8 frames
0 comments

gM

.・゜゜・(/。\)・゜゜・.

641 days ago
62 views
8 frames
5 comments

Byeeeeeeee!!!! (๑°꒵°๑)・*♡

642 days ago
27 views
11 frames
0 comments