(Β°_Β°)Taco(Β°_Β°)

Animation test

I forgot how to do animation πŸ˜‘

2 years ago   2515 views   30 frames   13 Like

    Download

  james120019

Sir please come back

1 years ago   Reply
  β€’ Ρ” Ι’ Ι’ β€’ z β€’

Animequeen1234567810

✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ πŸ”΄ πŸ‘† πŸ”΄ ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ πŸ”΄ ☝️ πŸ”΄ ✌️✌️✌️✌️✌️✌️ πŸ”΄ ☝️ πŸ”΄ ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️

1 years ago   Reply
  Isabell

HOW DID U DO THAT HAND YOUR SO GOODπŸ˜±πŸ˜±πŸ˜±πŸ˜±πŸ˜±πŸ˜±πŸ˜±πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ˜πŸ˜πŸ˜

1 years ago   Reply
  Animequeen1234567810

Bet you can’t find them allβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈπŸ‘†βœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβ˜οΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβ˜οΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈβœŒοΈNumber 2: easy
Number 1: pretty easy
Number 1 backwards: harder
Peace sign: impossible

2 years ago   Reply (1)
  Fragator

(Β°_Β°)Taco(Β°_Β°)

Are you gonna be on here more often? I’m not really on here too often- but I’m showing up more and more >.>

2 years ago   Reply

See all 15 comments

Login to comment Login

This User's Other Animes

Get App

Draw your original anime with iOS/Android App!


Get it on Google Play