πŸ’₯Ondre's cartoonsβ„’πŸ’₯

Block this user   Report this user

You can check easy new anime post by this user.
If you want to follow this user, please login Login

Disclaimer: Don't ask about the things I delete ok thanks

What's up boomers

UwU

UwU

UwU

UwU
β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–ˆβ–€β–€β–„β–‘β–‘β–€β–€β–€β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–ˆβ–€β–€β–„β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–„
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–‘β–‘β–β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–€
β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–ˆβ–„β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–Œ
β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆ
β–β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆ
β–β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆ
β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆ
β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–Œ
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆ
β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–„β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆο»Ώο»Ώ

E

U sus lol
⣠⣴⣢⣿⠿Ⓙ⣢⣢⣦⣄⠀⠀⠀ β €
β €β €β €β €β €β£Όβ‘Ώβ ‹β β €β €β €β’€β£ˆβ ™β’Ώβ£·β‘„β €β €
⠀⠀⠀⠀Ⓒ⣿⠁⠀⒀⣴⣿⠿⠿⠿⠿⠿Ⓙ⣷⣄⠀
⠀⒀⣀⣠⣾⣿⑇⠀⣾⣿⑄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣧
β£Ύβ‘Ώβ ‰β ‰β£Ώβ €β‘‡β €β Έβ£Ώβ‘Œβ “β Άβ €β£€β‘€β Άβ’šβ£»β‘Ÿ
⣿⣧⠖⠒⣿⑄⑇⠀⠀⠙Ⓙ⣷⣢⣢⣢⣢⣢Ⓙ⣿⠀ 
β£Ώβ‘‡β €β €β£Ώβ‘‡β’°β €β €β €β €β ˆβ ‰β ‰β ‰β β €β €β£Ώβ €
β£Ώβ‘‡β €β €β£Ώβ‘‡β ˆβ‘„β €β €β €β €β €β €β €β €β’€β£Ώβ£Ώβ €
β£Ώβ£·β €β €β£Ώβ‘‡β €β ˜β ¦β£„β£€β£€β£€β£€β£€β‘€β Šβ €β£Ώβ €
β’Ώβ£Ώβ£€β£€β£Ώβ‘‡β €β €β €β’€β£€β£‰β‘‰β β£€β‘€β €β£Ύβ‘Ÿβ €
β €β ‰β ›β ›β£Ώβ‘‡β €β €β €β €β£Ώβ‘Ÿβ£Ώβ‘Ÿβ ‹β €β’°β£Ώ
⠀⠀⠀⠀⣿⣧⠀⠀⠀⒀⣿⠃⣿⣇⠀⒀⣸⑯⠀⠀
β €β €β €β €β Ήβ’Ώβ£Άβ£Άβ£Άβ Ώβ ƒβ €β ˆβ ›β ›β ›β ›β β €

β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–„β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–€β–ˆβ–€β–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–ˆβ–„β–ˆβ–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–„β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–„β–„β–„β–€β–€β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆβ–€β–€β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–€β–„β–„β–„β–ˆβ–‘β–€β–€β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–Œβ–‘β–„β–„β–„β–β–Œβ–€β–€β–€β–‘β–‘ This is Bob
β–„β–‘β–β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–‘β–ˆβ–‘β–€β–€ β–‘β–‘Bob is Stoopid he have no brain
β–€β–ˆβ–Œβ–‘β–‘β–‘β–„β–‘β–€β–ˆβ–€β–‘β–€ β–‘β–‘ Copy And Paste Him Everywhere
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–β–Œβ–„β–„β–‘β–‘β–‘ So, He Can Take
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–„β–‘β–‘ Over Any Social Media
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–Œβ–€β–„β–€β–„β–€β–β–„β–‘β–‘ ( spam him tho)
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–β–Œβ–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘

β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆβ–€β–€β–€β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–„β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–„β–‘β–‘β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–β–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–€β–„β–€β–€β–„β–€β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–€β–‘β–‘β–‘β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–ˆβ–€β–‘β–‘β–β–Œβ–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–€β–β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–Œβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘yee
β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–€β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–ˆβ–€β–€β–€β–€β–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–„β–„β–€β–€β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–€β–ˆβ–€β–€β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘
I'll post 2 times a day
kinda
maybe 3 idk

3121 Following     895 Follower